Open
X

Licht.

Licht

Planten halen hun energie uit het (zon)licht. Licht bestaat uit fotonen. Fotonen zijn een verschijningsvorm van elektromagnetische straling. Planten vangen de voor fotosynthese benodigde lichtenergie op met het chlorofyl in de bladgroenkorrels. Fotosynthese is een proces waarin lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten, zoals glucose.
De groeisnelheid van planten vooral wordt bepaald door het aantal fotonen tussen 400 en 700 nm dat zij absorberen. Dit groeilicht wordt aangeduid met de afkorting PAR (µmol/s) en is een maat voor de fotosynthese.

Multi-meet kan de volgende metingen voor u verrichten:

Lichtmeting

Lampmeting

Reflectormeting

Transmissiemeting