Open
X

Groen Label.

Groen Label

Een Groen Label Kas is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting. Een Groen Label Kas draagt daarom bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge milieueisen op onder meer de thema’s:

• Energie
• Gewasbeschermingsmiddelen
• Nutriënten
• Lichthinder
• Water

Tuinbouwkassen die het certificaat Groen Label Kas behalen, kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA en Vamil, de Regeling groenprojecten en het Borgstellingfonds.

Meer informatie hierover is te vinden via de onderstaande links:

www.groenlabelkas.nl
www.groenlabelkas.nl/Public/Groen_Label_Kas_Schema/certificatieschemaGLK102014.pdf
www.groenlabelkas.nl/Public/Groen_Label_Kas_Schema/GLK_aanvullende_besluiten_060214_website.xls

Voor Groen Label kunnen wij de volgende metingen voor u verrichten:

Horizontale temperatuurmeting

Condensortemperatuurmeting