Open
X

Groen Label.

Groen Label

Een Groen Label Kas is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting. Een Groen Label Kas draagt daarom bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge milieueisen op onder meer de thema’s klimaat, energie, gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten, lichthinder en waterkwaliteit en -kwantiteit.

Regelingen overheid
Tuinbouwkassen die het certificaat Groen Label Kas behalen, kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA en Vamil, de Regeling groenprojecten en het Borgstellingsfonds. Meer informatie hierover is te vinden via de volgende link: www.groenlabelkas.nl.

Voor Groen Label kunnen wij de volgende metingen voor u verrichten:

Horizontale temperatuurmeting

Condensortemperatuurmeting