Open
X

Horizontale temperatuurmeting.

Horizontale temperatuurmeting

Een horizontale temperatuurmeting geeft u inzicht in de temperatuurverdeling in de kas. Bovendien is een gelijke temperatuurverdeling belangrijk voor de teelt. Volgens de regels van Groen Label mogen de horizontale temperatuurverschillen in de kas niet groter zijn dan 1,5 graden Celsius.

De horizontale temperatuurverschillen moeten gemeten worden onder een open en gesloten scherm. Het is belangrijk dat tijdens de klimaatomstandigheden tijdens de horizontale temperatuurmeting constant zijn. Het beste moment om metingen te verrichten is daarom ’s nachts. Door tijdens de meetperiode op het bedrijf gecontroleerd de omstandigheden te variëren, zijn de diverse invloeden van de installaties te bepalen en weg te nemen. Variabele omstandigheden zijn: wel of geen belichting, scherm open of dicht, alleen hoofdverwarmingsnet of ook secundair verwarmingsnet, ventilatoren aan of uit. Een voordeel van meten met dataloggers is dat alle metingen op hetzelfde tijdstip plaatsvinden.

Voorbeeld: voor en na de horizontale temperatuurmeting

Onderstaand filmpje laat zien hoe de temperatuurverdeling in een tuinbouwkas was voor de horizontale temperatuurmeting. Op het filmpje is te zien dat de temperatuurverschillen in de kas erg verdeeld zijn.

Het volgende filmpje laat zien hoe de temperatuurverschillen zijn na de horizontale temperatuurmeting, wanneer er gehandeld is naar het advies wat is gegeven. Hier is te zien dat de temperatuurverschillen kleiner zijn en voldoen aan de regels van Groen Label.