Open
X

Het nieuwe telen.

Het Nieuwe Telen

Het Nieuwe Telen (HNT) staat voor een energiezuinige teeltwijze met een optimale productie. Deze nieuwe aanpak stelt het gewas centraal en vermijdt onnodig verbruik van fossiele brandstoffen. In HNT wordt van kennis van de natuurkunde gecombineerd met die van planten en plantfysiologie met als doel optimaal te telen met de inzet van zo min mogelijk fossiele energie. Multi-meet is op vele bedrijven en bij een aantal onderzoeksprojecten betrokken bij metingen in het kader van het nieuwe telen.