Open
X

CO2-meting.

CO2-meting

CO2 en water vormen de bouwstenen voor de fotosynthese van planten en licht levert de benodigde energie. CO2-dosering verhoogt de fotosynthese en daardoor ook de groei. Het is belangrijk zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de beschikbare CO2.

Voor een goede horizontale verdeling behoren de ventilator, de hoofdleiding en de prikafstand van de darmen op elkaar afgestemd te zijn.

Of dit zo is, is te zien aan de darmdruk. Die behoort in alle darmen hetzelfde te zijn. De druk wijkt op veel bedrijven meer dan 20% af, meestal vanwege vochtproblemen.

De temperatuur van de rookgassen uit de condensor van ketel of WKK is bepalend voor de hoeveelheid water die er in zit. Als dit water niet condenseert in de condensor zal het condenseren in het CO2-verdeelsysteem.

Het vocht in de rookgassen gaat condenseren rond de 55°C.

Bij een doseerstand van 100 m³/ha per uur en rookgassen van 50°C komt er 75 liter water meer de kas in dan bij rookgassen van 35°C.

De CO2-verdeling in de kas kan ook gemeten worden in dpm (delen per miljoen). Dit wordt gedaan als de CO2 door vrije uitblaasopeningen de kas wordt ingeblazen.